Súdwest-Fryslân

Contactinformatie

Gemeentearchivaris: Jack de Vries

Openingstijden

Wanneer je het archief bezoekt, moet je rekening houden met een aantal dingen:
• Maak eerst een afspraak via archief@sudwestfryslan.nl. Je kunt langskomen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, met uitzondering van de feestdagen;

• Vermeld bij het maken van een afspraak, indien mogelijk, welke stukken je wilt inzien. Wij leggen ze dan alvast voor jou klaar;

• Heb je een afspraak gemaakt? Meld je bij binnenkomst bij de balie; Breng je voor het eerst een bezoek aan het archief? Dan krijg je een exemplaar van het bezoekersreglement. In het bezoekersreglement staat informatie over de gang van zaken wanneer je het archief wilt bezoeken en raadplegen.

Achtergrondinformatie

Het gemeentearchief beheert de archieven van de volgende voormalige gemeenten:

- Bolsward, 1402-2011;
- Littenseradiel (en de voorgangers Baarderadeel en Hennaarderdadeel), 1543-2018;
- Nijefurd (en de voorgangers Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, Stavoren en Workum), 1331-2011;
- Sneek, 1517-2011;
- Wûnseradiel, 1581-2011;
- Wymbritseradiel (en de voorgangers IJlst en Wijmbritseradeel), 1550-2011.

Daarnaast beheren wij honderden particuliere archieven en duizenden foto’s.

De meeste archiefstukken zijn openbaar, maar dat geldt niet voor alles. Bijvoorbeeld documenten die over personen gaan zijn niet openbaar. De medewerkers van het archief helpen je graag en zij kunnen je een antwoord geven op vragen over familie, bewoners of gebouwen..

Wil je een kopie of scan hebben van een archiefstuk?
Voor een kopie betaal je administratiekosten.
• Per scan of kopie op A4 kost € 0,65
• Per scan of kopie op A3 kost € 0,95
• Formaten groter dan A3 betaal je € 8,80
Kosten om iets te laten opzoeken of uitzoeken
Als onze archiefmedewerkers iets voor je moeten uitzoeken of opzoeken, kost dat € 12,35 per kwartier. De rekening sturen wij achteraf.