Súdwest-Fryslân

Contactinformatie

Gemeentearchivaris: Jack de Vries

Openingstijden

Wanneer je het archief bezoekt, moet je rekening houden met een aantal dingen:
• Maak eerst een afspraak via archief@sudwestfryslan.nl. Je kunt langskomen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, met uitzondering van de feestdagen;

• Vermeld bij het maken van een afspraak, indien mogelijk, welke stukken je wilt inzien. Wij leggen ze dan alvast voor jou klaar;

• Heb je een afspraak gemaakt? Meld je bij binnenkomst bij de balie; Breng je voor het eerst een bezoek aan het archief? Dan krijg je een exemplaar van het bezoekersreglement. In het bezoekersreglement staat informatie over de gang van zaken wanneer je het archief wilt bezoeken en raadplegen.

Achtergrondinformatie

Het gemeentearchief beheert de archieven van de volgende voormalige gemeenten: Bolsward, 1402-2011, Littenseradiel (en de voorgangers Baarderadeel en Hennaarderdadeel), 1543-2018, Nijefurd (en de voorgangers Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, Stavoren en Workum), 1331-2011, Sneek, 1517-2011, Wûnseradiel, 1581-2011 en Wymbritseradiel (en de voorgangers IJlst en Wijmbritseradeel), 1550-2011. Kijk ook eens op www.detiid.nl, de website van het Cultuurhistorisch centrum ' De Tiid' in Bolsward waar het gemeentearchief is gevestigd.

Ook de archieven van de voormalige gemeenten van De Fryske Marren berusten in De Tiid. Deze kunt u raadplegen in de rubriek Gemeente De Fryske Marren op deze site. Het gaat om: Doniawerstal 1600-1983, Gaasterland, 1699-1983, Haskerland 1634-1983, Lemsterland 1698-1989 en Sloten 1524-1983.

Verder beheren wij van zowel Sudwest-Fryslan als van De Fryske Marren honderden gedeponeerde en particuliere archieven en duizenden foto’s.