Wetterskip Fryslân

Achtergrondinformatie

De openbare archieven van Wetterskip Fryslân berusten bij Tresoar. Wilt u inzage in deze archieven? Neem dan contact op met Tresoar.

• mail: info@tresoar.nl

• telefonisch: 058-7890789

• schriftelijk: Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden

• bezoekadres: Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden​​