De Fryske Marren

Achtergrondinformatie

Wilt u meer weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek), uw woonhuis, een bedrijf of over de buurt waarin u woont. Of zoekt u informatie voor een werkstuk, scriptie of publicatie. Dan kunt u dat soms vinden in het archief van de gemeente.

Tarief

Er zijn kosten verbonden aan archiefonderzoek, het laten maken van afschriften of kopieën of het afdrukken door microfiche leesafdruk. Wilt u een stuk uit het archief laten scannen of een kopie ontvangen dan zijn de kosten voor de eerste 10 pagina’s € 14,-. Daarnaast wordt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentearchief een tarief van € 10,- per besteed kwartier in rekening gebracht. (bron: www.defryskemarren.nl)