Waadhoeke

Contactinformatie

Het archief van de gemeente Waadhoeke omvat de archieven van de vroegere gemeenten Barradeel, Franeker, Franekeradeel, Het Bildt en Menaldumadeel/Menameradiel.
Alle archieven van de voormalige gemeenten, de archieven van gemeentelijke diensten en instellingen en particuliere archieven die verband houden met het gebied van de gemeente Waadhoeke zijn ondergebracht in de archiefbewaarplaats te Franeker.

Openingstijden

In de gemeente Waadhoeke werken wij vooral op afspraak. De gemeente Waadhoeke is iedere werkdag geopend van 08.30 – 17.00 uur. Binnen deze tijden is het mogelijk om een afspraak te maken.

Achtergrondinformatie

In 1984 zijn de gemeenten Barradeel, Franeker en Franekeradeel samengevoegd tot de nieuwe gemeente Franekeradeel.
Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Franekerdeel, Het Bildt en Menaldumadeel/Menameradiel gefuseerd tot de gemeente Waadhoeke.