Provincie Fryslân

Achtergrondinformatie

De openbare archieven van de provincie berusten bij Tresoar.
•telefonisch (058-7890789)


•schriftelijk (postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden)


•bezoekadres: Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden​​


•of per mail (info@tresoar.nl)