Titel van het archief
Gemeentebestuur Vlieland 1816-1946

  • 226, Lijsten van de aangeslagenen in de directe belastingen ter vaststelling van de kiezerslijsten 1850-1915 1 omslag

De jaren 1852-1866 en 1879-1908 ontbreken.