Titel van het archief
Gemeentebestuur Vlieland 1816-1946

  • 207, Reglementen van orde voor de vergaderingen van de raad en van B en W 1852 1 omslag