Titel van het archief
Gemeentebestuur Vlieland 1816-1946

  • 14, Copie van een oorkonde van de staten van Holland en Westfriesland ter vaststelling van het gemeentewapen uit 1590 1822 1 omslag