Titel van het archief
Gemeentebestuur Vlieland 1816-1946

  • 126-143, Indices (chronologisch) op de ingekomen stukken van B en W 1817-1935

De periodes maart 1818 - april 1853, juni 1855 -1894 en september 1932- 1934 ontbreken.