Titel van het archief
Gemeentebestuur Vlieland 1816-1946

  • 11-12, Notulen en agenda's van de vergaderingen van B & W 1910-1939 1 deel 1 omslag