Titel van het archief
Bestuur van Vlieland 1595-1810

  • 9, Octrooi van de Staten van Holland voor magistraten en kerkeraad om een vuilnishoop tot land te bestemmen en het voorstrand aan de binnenzee te bedijken 1669 1 charter