Titel van het archief
Bestuur van Vlieland 1595-1810

  • 5, Register van ordonnantien, keuren en statuten uitgevaardigd door schout, burgemeester en schepenen 1691-1773, 1777-1799 2 delen