Titel van het archief
Bestuur van Vlieland 1595-1810

  • 3, Deductie van de regenten tegen de schout Nicolaas Christoffel Quast over zijn recht van electie en onvoldoende waarneming van zijn ambt. (onvolledig afschrift) 1786 1 stuk