Titel van het archief
Bestuur van Vlieland 1595-1810

  • 16, Kohier van de verponding 1683-1752 1 deel