Titel van het archief
Bestuur van Vlieland 1595-1810

  • 14, Lijsten van uitstaande rentebrieven ca 1718 1 omslag

Wellicht opgemaakt naar aanleiding van de bijgevoegde aanschrijving van Gecommitteerde Raden dd. 15 december 1718.