Titel van het archief
Bestuur van Vlieland 1595-1810

  • 11, Verrekening van de secretaris met burgemeesters betreffende dienst tractement enz 1739-1770 1 bundel