Titel van het archief
Bestuur van Vlieland 1595-1810

  • 2, Octrooi van de Staten van Holland voor burgemeester en vroedschappen regelende de verplichting om de benoeming tot vroedschap te aanvaarden 1644 1 charter