Titel van het archief
Nederlands Hervormde Kerkvoogdijen in Baarderadeel 1593-1862

  • 1-9, Rekeningboeken Jorwerd (NHJo) 1718-1859 9 delen

nrs. 1-6 bevatten voorin een index. nr. 1 bevat: beroepbrief van E. Kist, onderwijzer, 1753; achterin kosten van de slatting haven te Jorwerd, 1753; opmeting van de Vensterdijk, 1753; omgekeerd achterin inventaris van kerkegoederen, 1732, met aantekeningen, 1791. nr. 7 bevat: voorin een proces-verbaal (zie NHBa 3)en een inventaris van kerkegoederen, 1823. nr. 9 betreft de diaconie Jorwerd en bevat voorin een inventaris van diaconiegoederen, 1835.