Titel van het archief
Nederlands Hervormde Kerkvoogdijen in Baarderadeel 1593-1862

  • 1-6, Rekeningboeken Bozum (NHBo) 1593-1863 6 delen

nr. 1 bevat: rekeningen, 1593-1601, 1603-1657, 1677-1684; handelingen van de kerkeraad, 1603, 1658-1677; inventaris van de kerkelanden gemeten op 9 april 1633; register van gedoopten, 1616-1657; register van huwelijksproclamaties. nr. 3 bevat: omgekeerd achterin een inventaris van kerkegoederen te Bozum, 1733. nr. 5 bevat: voorin een proces-verbaal (zie NHBa 3) en een inventaris van goederen, 1823.