Titel van het archief
Nederlands Hervormde Kerkvoogdijen in Baarderadeel 1593-1862

  • 1-5, Rekeningboeken Beers (NHBe) 1674-1835 5 delen

nr. 1 bevat: 1674-1714 gewone ontvangsten; 1675-1710 buitengewone ontvangsten; 1671712 uitgaven; 1684-1712 grondpacht en huur. Afschriften uit 1714 bij overlijden van de administrerende kerkvoogd (Michall Hulshuys). Voorin los rekeningen 1677-1683 en staten uit 1714. nr. 2 bevat: voorin besluit van kerkvoogden en de predikant te Beers tot alimentatie van Sytse Olgges (jongste weeskind van Olgge Olgges), 1657, alsmede een register van kerkegoederen in het dorp Beers, 1735. nr. 3 bevat: Voorin register van kerkegoederen in het dorp Beers, 1735; achterin los een kerkestaat, 1763; een brief van de predikant te Beers betreffende inhouding van geld door arts, 1763. nr. 4 bevat: Voorin een inventaris van kerkegoederen te Beers, 1809. nr. 5 bevat: Voorin een proces-verbaal, 1824 (zie NHBa 3) en een inventaris van kerkegoederen te Beers.