Titel van het archief
Nederlands Hervormde Kerkvoogdijen in Baarderadeel 1593-1862

  • 1-4, Rekeningboeken Huins (NHHu) 1713-1847 4 delen

nr. 1 bevat: voorin een inventaris van kerkegoederen, 1713-1729; achterin omgekeerd uitgaven 1713-1730. nr. 2 bevat: conceptrekeningen; voorin los een huurcontract tussen de kerkvoogd te Huins en Jacob Rients en Liewk Ydes, 1733. nr. 3 bevat: afschriften van stukken betreffende de verkoop van goederen ter delging van schulden der kerkvoogdij. nr. 4 bevat: voorin een proces-verbaal; inventaris van kerkegoederen, 1823.