Titel van het archief
Nederlands Hervormde Kerkvoogdijen in Baarderadeel 1593-1862

  • 1-3, Rekeningboeken Baard (NHBa) 175-1833 3 delen

nr. 2 bevat voorin een inventaris van de goederen van de kerk, 1815; nr. 3 een proces-verbaal van rekening en verantwoording, 1823 [op grond van Reglement 12 dec. 1823 en Resolutie Gedeputeerde Staten d.d. 27 aug. 1824, art. 13], alsmede overdracht van de kerkvoogdijraden van Baard aan nieuwe benoemde kerkvoogden, 1824.