Titel van het archief
Nederlands Hervormde Kerkvoogdijen in Baarderadeel 1593-1862

  • 1-2, Rekeningboeken Mantgum (NHM) 1824-1839 2 delen

nr. 1 bevat: voorin een proces-verbaal (zie NHBa 3) en een inventaris van kerkegoederen, 1823.