Titel van het archief
Burgerlijk Armbestuur Baarderadeel 1903-1920

  • 913-925, Bijlagen bij de rekening 1903-1915 13 pakken