Titel van het archief
Burgerlijk Armbestuur Baarderadeel 1903-1920

  • 908-912, Rekeningboeken 1903-1920 5 delen