Titel van het archief
Burgerlijk Armbestuur Baarderadeel 1903-1920

  • 907, Begrotingen 1903-1915 1 omslag