Titel van het archief
Commissie tot slatting van de Bolswarder-Makkumervaarten in Baarderadeel 1844-1852

  • 853, Rekeningen, bijlagen en bestekken 1845-1851 1 omslag