Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • IV, Financiën
    • 688, Processen-verbaal van de opneming van de boeken en de kas van de gemeente-ontvanger 1908-1915 1 omslag