Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • IV, Financiën
    • 661, Rapporten van raadscommissies over de begrotingen en rekeningen van de gemeente, dorpen en armvoogdijen 1860-1866 1 deel

Zie voor de armvoogdijrekeningen de inventaris van het archief van het Burgerlijk Armbestuur en afzonderlijke Armvoogdijen.