Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • IV, Financiën
    • 586-587, Memories van toelichting en staten betreffende de grietenij- en dorpsrekeningen 1816-1834 2 delen

Inv.nr. 586 bijlagen grietenij-rekeningen. Inv.nr. 587 dorps-rekeningen