Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • II, Personeel
    • 457, Afschriften van akten van aanstelling van gemeente personeel ten behoeve van de pensioenraad- na 1913 1 pak