Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 255-257, Indices (chronologische) op de ingekomen stukken 1816-1831 3 delen

Zie ook inv.nrs. 348-364.