Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 100-254, Ingekomen stukken bij grietman en assessoren (na1851 bij burgemeester en wethouders) 1816-1915 155 banden

Het jaar 1825 ontbreekt. Over de jaren 1864-1870 zijn de ingekomen stukken over het armwezen apart ingebonden.