Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 99, Processen-verbaal van de grensbepaling van het grondgebied van de grietenij Baarderadeel 1820 1 deel

Met kaarten en correspondentie.