Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 46-97, Notulenboeken van de vergaderingen van grietman en assessoren (na 1851 van burgemeester en wethouders) 1816-1915 52 delen