Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 43-45, Notulenboeken van de besloten raadsvergaderingen 1871-1954 1 omslag 2 delen