Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 40-42, Indices (alfabetisch) op de notulen van de raad 1902-1916 3 delen