Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

De jaren 1866, 1871-1892, 1878-1880 en 1894 ontbreken.