Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 447-449, Registers van afgegeven akten 1888-1919 3 katernen

Voor de akten zelf zie inv.nrs. 442-44Alleen aanbestedingen en huurcontracten.