Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 445-446, Repertoires van afgegeven akten 1817-1915 2 katernen

Inv.nr. 445 nummert tot 1829 van 1-204; daarna 104A, 105 etc. Repertoires voor de jaren 1851-1886 ontbreken.