Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 439-444, Akten 1834-1919 1 katern 2 pakken 10 omslagen

Inv.nr. 439 bevat hoofdzakelijk benoemingen. Inv.nr. 441 bevat afschriften van koopakten (1827, 1872 en 1910), die niet in het repertoire genoemd worden. Inv.nrs. 442-444 bevatten uitsluitend processen- verbaal van aanbestedingen en huurcontracten. De jaren 1889, 1891, 1892 en 1894 ontbreken. 5. Zie voor processen-verbaal van aanbesteding ook inv.nrs. 740-751.