Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 437-438, Afschriften van verordeningen en instructies 1852-1916 2 delen