Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 369-435, Bekendmakingen, statistische gegevens over onderwijs, armenzorg en militaire zaken, etc. 1825-1915 70 pakken

Het betreft hier verordeningen van de burgemeester ter en door de vergadering van burgemeester en wethouders en of de raad goedgekeurde stukken.