Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 365-368, Afschriften van verzonden stukken van de burgemeester 1892-1920 6 katernen