Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 348-364, Indices (systematische) op ingekomen en verzonden stukken 1816-1915 16 delen 1 pak

Inv.nr. 357 bevat een chronologische index op de ingekomen stukken. In 1881 gaat de schrijver halfweg het boek op de rechterpagina verder. Indices voor de jaren 1833, 1863-1875, en 1885-1891 ontbreken. Verzonden stukken zijn slechts geïndiceerd voor zover het antwoorden op ingekomen stukken zijn.