Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

gedrukt.