Titel van het archief
Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

  • I, Algemeen
    • 1-36, Notulenboeken van de grietenijraad (na 1851 van de gemeenteraad) 1816-1916 36 delen

Inv.nrs. 1-7 zijn klad notulen.