Titel van het archief
Mairie van Bozum 1812-1816

  • 1-5, Ingekomen stukken 1812-1816 5 banden

Zie voor uitgaande stukken archief grietenij Baarderadeel inv.nr. 11.