Titel van het archief
Algemeen plaatselijk bestuur Franeker voor 1499

  • 2, Verklaring van Douwe Siaerda en de mena meenthe te Franeker, dat zij een verdrag hebben afgesloten met Harnzera buren op St. Gertrudis (d.i. maart 17), teneinde de zijlroede te slatten tot Alma tille toe 1471 1 stuk

Gewaarmerkt afschrift