Titel van het archief
Algemeen plaatselijk bestuur Franeker voor 1499

  • 1, Akte: recht en raad der steden en delen van Westergo geven aan Fraenkera sted of buren de macht, om binnen de stad en vrijheid, hier plaatselijk omschreven, alle zaken en misdaden over hoofd en hals te berechten. 1474 1 charter